ANNULERINGSVOORWAARDEN CURSUSSEN

1. Toepasselijkheid van deze annuleringsvoorwaarden
Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen die Schwarzkopf Professional organiseert. Schwarzkopf Professional gaat ervan uit dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze voorwaarden.

 

2. Definitie annulering
Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de cursus om welke reden dan ook. Hieronder valt ook het afmelden of niet verschijnen vanwege ziekte, ongeval of overlijden.

 

3. Wijze van annuleren
Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een cursus, houdt dit in dat er een plaats voor u wordt vrijgehouden en dat u zich heeft verplicht de kosten voor de cursus te betalen. Wanneer u de inschrijving intrekt, moeten wij uw annulering ten minste 3 werkdagen voor aanvang van de cursus telefonisch of per e-mail ontvangen hebben. Uw email kunt u richten aan askacademynl[at]henkel.com. Vermeld in het onderwerp van de e-mail: ‘Annulering betreffende cursus (de cursus waarvoor u zich heeft ingeschreven)’. In de tekst van de e-mail beschrijft u vervolgens waarom u de cursus annuleert.

 

4. Annuleringskosten
Bij annulering tot uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de cursus worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 3 werkdagen voor aanvang van de cursus worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht.

 

5. In-de-plaatsstelling
Wanneer u zelf niet naar de cursus kunt of wilt komen, bestaat de mogelijkheid een andere persoon in uw plaats te laten gaan, hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

 

6. Verplaatsen van deelname door de cursist
Verplaatsen van deelname naar een andere datum (of data) is kosteloos mogelijk tot 3 werkdagen voor de (eerste) cursusdag. Daarna zijn de boven- en onderstaande annuleringsvoorwaarden onverkort van toepassing. Verplaatsing van deelname naar een volgende cursus is alleen mogelijk wanneer er nog plaats is voor de betreffende volgende cursus.

 

7. Overmacht Schwarzkopf Professional
Schwarzkopf Professional behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren bij onvoldoende belangstelling en/of in het geval zich een overmachtsituatie voordoet, zulks ter beoordeling van Schwarzkopf Professional, en/of het dagprogramma te wijzigen wanneer de omstandigheden dit vereisen. Wanneer een cursus wordt geannuleerd door Schwarzkop Professional, krijgt u het volledige bedrag dat u betaald heeft voor de betreffende cursus retour of wordt er in overleg met u een alternatieve cursusdatum gepland.