PRIVACYVERKLARING

1. Algemeen


Henkel Belgium N.V. en/of Henkel Nederland B.V. (hierna « Henkel » genaamd) respecte(ert)ren het privéleven van de bezoekers van onze website(s). We willen u hierbij informeren over het type gegevens dat Henkel verzamelt en over de manier waarop deze gebruikt worden. U zult ook meer te weten komen over hoe u de juistheid van uw gegevens kunt controleren, maar ook de manier waarop u ze kunt laten wijzigen of verwijderen door Henkel. De gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de wetten tot de bescherming van de persoonsgegevens van het land waar de afdeling zich bevindt die zich bezighoudt met de verwerking van deze gegevens. We nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze wetten nageleefd worden.

 

Deze bepalingen betreffende de eerbiediging van het privéleven gelden niet voor de websites die toegankelijk zijn via hyperlinks op de websites van Henkel.

 

2. Verzameling, gebruik en verwerking van persoonsgegevens


We verzamelen enkel persoonsgegevens als u beslist om ze ons mee te delen of als u uw uitdrukkelijke goedkeuring geeft om deze gegevens te verwerken. In dat geval aanvaardt u de volgende gebruiksvoorwaarden.

 

Als u onze website bezoekt, dan worden er automatisch bepaalde gegevens opgeslagen in onze servers met het oog op het beheer van het systeem of voor statistische doeleinden of beveiliging. Deze gegevens bevatten ondermeer de naam van uw internetprovider, in bepaalde gevallen uw IP-adres, de versie van uw browser, het besturingssysteem van de computer waarmee u onze website bezoekt, de website die u gebruikt wanneer u onze site bezoekt, de websites die u bezoekt op hetzelfde moment als onze website en, indien dit het geval is, alle zoektermen die u gebruikt om onze website te kunnen vinden. Afhankelijk van de omstandigheden maken deze gegevens het mogelijk om conclusies te trekken over bepaalde bezoekers van onze website. In deze context wordt er in ieder geval geen gebruik gemaakt van identificeerbare persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden enkel gebruikt nadat ze eerst geanonimiseerd werden. Indien Henkel uw gegevens aan een externe leverancier overdraagt, dan worden er technische en organisatorische maatregelen genomen om te garanderen dat deze overdracht in overeenstemming is met de reglementering betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

 

Als u ons uw persoonsgegevens vrijwillig meedeelt, dan worden ze gebruikt, verwerkt en/of overgedragen op een manier die strikt conform de wet is of beantwoordt aan de voorwaarden die u bij uw goedkeuring bepaald heeft. Bovendien dragen we uw gegevens enkel over als we hiertoe verplicht worden op bevel van de politie, het bestuur of het gerecht.

 

Als er wijzigingen zijn in deze privacyverklaring, dan worden ze op deze website gepubliceerd. Zo weet u op elk moment welke gegevens we bewaren, en op welke manier ze verzameld en gebruikt worden.

 

3. Veiligheid


Henkel bewaart uw gegevens op een beveiligde manier, en neemt bijgevolg alle noodzakelijke maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. De contractuele partners van Henkel hebben enkel toegang tot uw gegevens in het kader van de dienstverlening voor rekening van Henkel. Er werd contractueel bepaald dat ze deze informatie vertrouwelijk moeten houden en ze voor geen enkele andere doelstelling mogen aanwenden. In bepaalde gevallen zullen we uw gegevens toch moeten overdragen aan dochtervennootschappen van de Groep Henkel. In dit laatste geval worden uw gegevens eveneens in alle vertrouwelijkheid verwerkt.

 

4. Persoonsgegevens van Minderjarigen


Het ligt niet in de bedoeling van Henkel om gegevens te verzamelen over kinderen die jonger zijn dan veertien jaar. Indien nodig, dan zal Henkel op een gepaste plaats hun er expliciet op wijzen dat ze Henkel geen enkel type van persoonlijke gegevens mogen toesturen. Als de ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers ontdekken dat hun kinderen persoongegevens hebben overgedragen aan Henkel en dat deze verwijderd moeten worden, dan vragen we hen om ons te contacteren op het hieronder vermelde adres (zie punt 7. hieronder). We zorgen ervoor dat deze gegevens zo snel mogelijk verwijderd worden.

 

5. Cookies


Om het gebruik van onze websites te vergemakkelijken en om data voor marketing en optimalisatiedoeleinden te verzamelen, kunnen we "cookies" gebruiken.

 

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die tijdelijk op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen om uw bezoek aan deze website te verbeteren. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie over u en kunnen niet worden gebruikt voor het identificeren van individuele gebruikers. Een cookie omvat doorgaans een unieke ID. Dit is een anoniem, willekeurig gegenereerd nummer dat op uw computer wordt opgeslagen. Sommige cookies worden na uw bezoek aan onze website gewist. Andere cookies worden voor een langere duur op uw computer opgeslagen.

 

Bekijk ons Cookie Beleid voor meer informatie over cookies, welke cookies gebruikt worden op deze website en hoe u kan voorkomen dat er cookies op uw computer of toestel worden opgeslagen.

 

6. Web Tracking


Deze website verzamelt en bewaart data voor marketing- en optimalisatiedoelen en gebruikt daarvoor technologie van Google Analytics, een webanalyse service van Google, Inc. ("Google"). Cookies - gegevensbestanden die op uw computer worden opgeslagen - kunnen gebruikt worden om te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie gegenereerd door de cookie over uw gebruik van de website kan gebruikt worden om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen te creëren.

 

Zonder expliciete toestemming van onze gebruikers wordt de door Google Analytics verzamelde data niet gebruikt voor het persoonlijk identificeren van een bezoeker. Data wordt ook niet samengevoegd met andere persoonlijke data over de houder van het pseudoniem.


De informatie zal overgebracht worden naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar worden opgeslagen. Voor wat betreft de werking van de IP-anonimisering op deze website, geldt dat uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere leden van de Europese Economische Ruimte door Google zal worden ingekort.

 

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. IP-anonimisering is actief op deze website.

 

Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere aan website- en internetgebruik gerelateerde diensten aan de websitebeheerder te leveren. Uw IP-adres, dat als onderdeel van Google Analytics vanuit uw browser wordt overgedragen, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.


U kunt de verzameling en opslag van gegevens door Google Analytics weigeren door op onderstaande link te klikken:

 

Ik weiger gegevensopslag

 

Om de Google Analytics webmonitoring op deze website uit te schakelen, heeft www.schwarzkopf-professional.com een opt-out cookie ingesteld. Het uitschakelen geldt voor vijf jaar of tot u de cookie verwijdert. Deze cookie is ingesteld voor het genoemde domein, per browser en computer. Daarom moet u bij het bezoeken van onze website thuis of op het werk of met verschillende browsers, de weigering steeds opnieuw aangeven.

 

U kan de toekomstige web tracking van Google Analytics ook uitschakelen door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te downloaden en te installeren voor uw huidige web browser.

 

Gelieve meer informatie over web tracking terug te vinden in de Google Privacy Policy.

 

7. Uw Wensen en Vragen / de Verantwoordelijke voor de Gegevensbescherming


De geregistreerde gegevens worden door Henkel vernietigd nadat de wettelijke of contractuele periode verlopen is of als Henkel ze niet meer nodig heeft. Op elk moment heeft u uiteraard het recht om uw persoonsgegevens bij Henkel te wijzigen. Ook kunt u op elk moment uw goedkeuring intrekken betreffende het toekomstige gebruik of de verwerking van uw persoonsgegevens. In dergelijke gevallen, of voor eender welke andere verwachting die u heeft betreffende uw persoonsgegevens, gelieve ons te contacteren via e-mail of per post ter attentie van onze Corporate Compliance Manager, Jan Sturtewagen, bij Henkel Belgium N.V. of Henkel Nederland B.V., Esplanade 1, PO Box 101, 1020 Brussel, België of Brugwal 11, 3432 NZ Nieuwegein, Nederland. Gelieve ons eveneens te contacteren indien u wilt weten of we gegevens hebben verzameld die op u betrekking hebben, en in dergelijk geval, de inhoud van deze gegevens wil kennen. We zullen alles in het werk stellen om uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

 

8. Gebruik van Social Media Plug-ins

 

Deze website kan plug-ins bevatten van sociale netwerksites Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest en YouTube. De gerelateerde diensten worden geleverd door de bedrijven Facebook Inc., Instagram Inc., Twitter Inc., Pinterest Inc. en YouTube Inc. ("providers"). Zulke plug-ins kunnen in het bijzonder Facebook "Like"- of "Deel"-knoppen zijn, de Twitter "Tweet"-knop of de Pinterest "Pin it"-knop.

 

Om de bescherming van uw data te versterken bij het bezoeken van onze webpagina's, zijn deze plug-ins geïnstalleerd als "2-click knoppen". Deze vorm van integratie zorgt ervoor dat u bij het bezoeken van een pagina binnen onze website met zo'n plug-in niet automatisch wordt verbonden met de systemen van de providers. Alleen wanneer u de plug-in activeert en zo toestemming geeft voor datatransmissie, creëert de browser een directe link naar de systemen van de providers. De inhoud van de diverse plug-ins wordt dan door de betreffende provider direct doorgestuurd naar uw browser en op uw scherm vertoond. De plug-in informeert de provider over welke pagina's van onze website u heeft bezocht. Wanneer u bij het bezoeken van onze website bent ingelogd met uw sociale netwerkgebruikersaccount, kan de provider uw interesses samenvoegen, d.w.z. de informatie die u ontsluit met uw gebruikersaccount. Bij gebruik van iedere plug-in-functie (zoals het klikken op de "Like"-knop of het achterlaten van een reactie) wordt ook deze informatie via de browser doorgestuurd naar de provider voor opslag.


Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van data door de sociale netwerk providers en over de rechten en mogelijkheden voor u om uw privacy te beschermen, is te vinden in de privacy-adviezen van de providers en we raden u aan om deze te bekijken:

Om te vermijden dat uw sociaal netwerk uw bezoek aan onze website koppelt aan uw gebruikersaccount, dient u zich af te melden voordat u onze webpagina's bezoekt.